Wat is het verschil tussen bron- en mineraalwater? 

Bronwater volgt bijna hetzelfde traject als mineraalwater, alleen hoeft dit water niet direct bij de bron gebotteld te worden. Bronwaters mogen bijvoorbeeld per tankwagen worden vervoerd naar een bottelarij. Ook hoeft de minerale samenstelling in bronwater niet noodzakelijk constant te zijn. Dit is bij mineraalwater wel een vereiste. Op het etiket staat altijd vermeld of het bronwater of mineraalwater is.